+ Địa chỉ: 689/22 Nguyễn Kiệm Phường 3 Gò Vấp

+ Điện Thoại :0935.408.991 (Trang) 078.2321.076 (Duy)  

+ Email : kabyflowers@gmail.com