-2%

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP TÍM 3 CÀNH

935.000 ₫
950.000 ₫
-1%

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP TRẮNG 3 CÀNH

990.000 ₫
1.000.000 ₫

Lan Hồ Điệp Tết Vàng May Mắn

2.750.000 ₫
2.600.000 ₫
-9%

Lan Hồ Điệp Tết Thịnh Vượng

5.500.000 ₫
6.000.000 ₫
-9%

Lan Hồ Điệp Tết Sum Vầy

5.500.000 ₫
6.000.000 ₫

Lan Hồ Điệp Tết 23

8.250.000 ₫
8.000.000 ₫

Lan Hồ Điệp Tết 22

1.650.000 ₫
1.650.000 ₫
-5%

Lan Hồ Điệp Tết 21

2.200.000 ₫
2.300.000 ₫

Lan Hồ Điệp Tết 10

5.390.000 ₫
5.200.000 ₫
-5%

Lan Hồ Điệp Tết 04

20.900.000 ₫
22.000.000 ₫

Lan Hồ Điệp Tết 03

6.050.000 ₫
6.000.000 ₫