-2%

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP TÍM 3 CÀNH

935.000 ₫
950.000 ₫
-1%

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP TRẮNG 3 CÀNH

990.000 ₫
1.000.000 ₫

Đào Đông 13

3.630.000 ₫

Đào Đông 12

2.200.000 ₫

Đào Đông 10

3.080.000 ₫
3.000.000 ₫
-6%

Đào Đông 11

4.730.000 ₫
5.000.000 ₫

Đào Đông 9

3.850.000 ₫
-1%

Đào Đông 8

15.950.000 ₫
16.000.000 ₫

Đào Đông 7

8.250.000 ₫

Lan Hồ Điệp Tết Vàng May Mắn

2.750.000 ₫
2.600.000 ₫

Đào Đông 6

60.500.000 ₫
60.000.000 ₫
-6%

Đào Đông 4

17.050.000 ₫
18.000.000 ₫

Mai Mỹ 02

3.850.000 ₫
-3%

Đào Đông 5

17.600.000 ₫
18.000.000 ₫

Đào Đông 3

2.750.000 ₫
-9%

Lan Hồ Điệp Tết Thịnh Vượng

5.500.000 ₫
6.000.000 ₫
-9%

Lan Hồ Điệp Tết Sum Vầy

5.500.000 ₫
6.000.000 ₫

Lan Hồ Điệp Tết 23

8.250.000 ₫
8.000.000 ₫

Đào Đông 02

2.750.000 ₫

Lan Hồ Điệp Tết 22

1.650.000 ₫
1.650.000 ₫
-5%

Lan Hồ Điệp Tết 21

2.200.000 ₫
2.300.000 ₫

Đào Đông 1

6.050.000 ₫
6.000.000 ₫