-11%

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP TÍM 3 CÀNH

850.000 ₫
950.000 ₫
-17%

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP MÀU BẢN ĐỒ 10 CÀNH

2.500.000 ₫
3.000.000 ₫
-10%

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP TRẮNG 3 CÀNH

900.000 ₫
1.000.000 ₫

Đào Đông 13

3.300.000 ₫

Đào Đông 12

2.000.000 ₫
-7%

Đào Đông 10

2.800.000 ₫
3.000.000 ₫
-14%

Đào Đông 11

4.300.000 ₫
5.000.000 ₫

Đào Đông 9

3.500.000 ₫
-10%

Đào Đông 8

14.500.000 ₫
16.000.000 ₫

Đào Đông 7

7.500.000 ₫
-4%

Lan Hồ Điệp Tết Vàng May Mắn

2.500.000 ₫
2.600.000 ₫
-9%

Đào Đông 6

55.000.000 ₫
60.000.000 ₫
-14%

Đào Đông 4

15.500.000 ₫
18.000.000 ₫

Mai Mỹ 02

3.500.000 ₫
-12%

Đào Đông 5

16.000.000 ₫
18.000.000 ₫

Đào Đông 3

2.500.000 ₫
-10%

Lan Hồ Điệp Tết An Khang Thịnh Vượng

5.000.000 ₫
5.500.000 ₫
-17%

Lan Hồ Điệp Tết Thịnh Vượng

5.000.000 ₫
6.000.000 ₫
-17%

Lan Hồ Điệp Tết Sum Vầy

5.000.000 ₫
6.000.000 ₫
-7%

Lan Hồ Điệp Tết 23

7.500.000 ₫
8.000.000 ₫

Đào Đông 02

2.500.000 ₫
-10%

Lan Hồ Điệp Tết 22

1.500.000 ₫
1.650.000 ₫
-14%

Lan Hồ Điệp Tết 21

2.000.000 ₫
2.300.000 ₫
-9%

Đào Đông 1

5.500.000 ₫
6.000.000 ₫